DET ER TRYGT Å BESØKE OSS!

Vi tar koronaviruset på
alvor og tar våre forhåndsregler

Vi ønsker å være med i
dugnaden for at våre kunder og våre ansatte kan være trygge på at vi gjør alt
vi kan for å redusere smittespredning.

Vi holder åpent og alle
kundene er hjertelig velkommen. For å gjøre det trygt å besøke oss har vi
iverksatt mange tiltak.

Tiltakene er basert på de
råd som til enhver tid gis av myndighetene og er under kontinuerlig vurdering.

Vi trenger også din hjelp
til å bidra i dugnaden, for at transporten i Norge skal holdes i gang.

SAMMEN TAR VI ANSVAR FOR
Å BEGRENSE SMITTEFAREN:

Demobiler, kundebiler og
kontaktflater vaskes hyppig og desinfiseres med sprit.

Mekanikeren bruker
engangshansker og rattrekk som skiftes etter hver bil.

Våre ansatte ønsker deg
velkommen med et smil, ikke med et håndtrykk.

Vi ber deg informere om
bilen har vært utsatt for smitterisiko siste tiden.

Vask hendene ofte og bruk
tilgjengelig desinfiseringsmiddel.

Hold god avstand til andre.
Host i papir eller i albuen.