Våre eiendommer

Otto Moe AS ble etablert i 1943 og etter den tid har selskapet etablert seg til å bli et solid firma med flere eiendommer både til bilforretninger, og eiendommer som er mer rettet mot næringslivet i Namdalen.

Otto Moe Eiendom AS ble stiftet i 1999, og var da bestående av eiendomsselskapene for Otto Moe AS i Namsos, Rørvik og Grong. Fram til i dag har denne porteføljen vokst, og nå er Otto Moe Eiendom AS eier og medeier i totalt åtte eiendommer.

 

Nærøysund

Otto Moe Eiendom Rørvik AS

Bilbutikken på Rørvik ligger i Betzy bergs gate 2, som er i innkjøringa til Rørvik sentrum. I samme bygget har vi en leilighet på 145 m2 som leies ut, samt en Circle K-stasjon. 

 

Strandgata Rørvik AS

Næringsbygget i Strandgata eier vi 50%. Standgata er plassert like ved bilbutikken i Rørvik. Bygget leies ut til eksterne.

 

Namdal Bilskade Eiendom 2 AS

Nytt bygg på Kråmyra som ble ferdigstilt i 2021. Namdal Bilskade AS sin avdeling på Rørvik benytter hele anlegget til karosseri, lakk, bilpleie, dekkhotell og bilutleie. 

 

Namsos

Otto Moe Eiendom AS

I Sandgata 1 i Namsos finner du vår andre bilbutikk. Dette bygget ble bygget i 2007 og ligger fint plassert i innkjøringa av Namsos sentrum.

 

Namdal Bilskade Eiendom AS

Her eier Otto Moe Eiendom AS 50% av eiendommen, og dette bygget leies ut. Største leietaker er Namdal Bilskade AS, og benyttes hovedsakelig til karosseri, lakk, bilpleie, dekkhotell og bilutleie. 

 

Bråholmen Handelspark AS

Handelsparken er plassert på naboeiendommen til bilbutikken i Namsos. Bygget ferdigstilles sommeren 2022, og her skal Rusta AS og T.Hansen AS flytte inn. Vi eier 50% av eiendommen.

 

 

Grong

Otto Moe Eiendom Grong AS

I Grong sentrum, Mediåvegen 79, finner du vår tredje bilbutikk. 

 

Næringsbygg i Grong

På naboeiendommen til bilbutikken finner man en bygning som både benyttes selv og til eksterne.