Vår historie - fra 1943 til i dag

I 2023 kunne vi se tilbake på 80 år med rik historie i bilbransjen.

Begynnelsen

Det hele startet i 1943. Da startet Otto Moe senior sitt eget verksted i Grong. På den tiden var det ikke bare enkelt å satse på egen hånd, men Otto var dristig og lidenskapelig for sitt fag.

Virksomheten i Grong vokste betydelig i etterkrigsårene, og for å møte den økende etterspørselen utvidet verkstedet seg med flere ansatte og bl.a. innkjøp av distriktets første bergingsbil for tyngre kjøretøy. Bergingsbilen opererte i et geografisk område som strakte seg fra Namdalseid til svenskegrensa. I 1951 startet vi vårt samarbeid med Ford, et samarbeid som vi fortsatt har.

En collage av mange ulike foto av biler, ansatte og lokaler fra 1940-1980-tallet, i farger og svart/hvitt

Utvidelse

I 1968 utvidet Otto Moe virksomheten med en avdeling i Namsos. Otto sr flyttet da til Namsos og etablerte en ny komplett bilforretning i Sverresgt. 33. I 1976 ble et bilverksted i Rørvik kjøpt, og den tredje avdelingen i Namdalen ble en realitet. Otto sr.’s svigersønn, Johan Kristian Langli, ble ansatt som avdelingsleder, og deres familie flyttet til Rørvik. I 1978 investerte man i Grong i et nytt og moderne bilanlegg på Mediå.

Gjennom 1980-tallet gjorde vi betydelige investeringer med moderniseringer og utvidelser av forretningene både i Namsos og Rørvik. Hele veien solgte vi mange biler, og vår dedikasjon til kvalitet og kundeservice ble anerkjent med flere utmerkelser fra Ford-importøren.

En collage av mange ulike foto av biler, ansatte og lokaler fra 1980-2000-tallet, i farger og svart/hvitt

1990-åra

1990-åra ble en viktig og innholdsrik periode i bedriftens historie. I 1993 feiret vi hele 50 år i bilbransjen. Jubileet markerte ikke bare et halvt århundre med suksess, men også overgangen til en ny epoke. Otto Moe Jr. overtok stafettpinnen som daglig leder, og samtidig gjennomgikk avdelingene i Grong og Rørvik en generasjonsskifte. Gisle Langli tok over styringen på Rørvik, mens Kjetil Moe ledet an i Grong.

Samme år sikret vi oss også Hertz-agenturet for korttidsutleie av biler, noe som ytterligere styrket vår posisjon. Mot slutten av århundret ble Rørvik-anlegget betydelig oppgradert, med ombygginger og en ny bilhall som løftet vår servicestandard. I 2001 tok vi over ansvaret for salg og service av Volvo og Renault i Namdalen, noe som et viktig bidrag for at bedriften vokste i årene som fulgte.

En collage av mange ulike foto av biler, ansatte og lokaler fra 2000-tallet til i dag.

Trygt, enkelt og spennende

Ved overgangen til 2000-tallet begynte vi å planlegge for de fremtidige satsingene. Nye krav og forventninger fra både kunder, ansatte og bilimportører gjorde at vi så behov for å investere mer i våre bilanlegg. Det resulterte i at vi i 2008 flyttet inn i helt nytt bilanlegg i Namsos. I Grong og Rørvik foretok vi både helrenovering og tilbygg i 2012 og 2013.

Vi har gjennom årene vunnet mange priser fra våre bilimportører. Noe av de gjeveste var nok i 2016 da vi ble kåret til Årets Forhandler for både Ford og Volvo, en anerkjennelse av våre ansattes målbevisste arbeid, og motivasjon til videre satsing for å fortsette å levere gode kundeopplevelser.

For å sikre den beste personlige servicen, startet vi med «Personlig Service Tekniker» på verkstedet. Vi åpnet opp verkstedene våre for kundene, slik at kunden har direkte kontakt med sin mekaniker – ingen mellomledd. Dette er i tråd med vårt fokus, i dag som i 1943: Det skal være «Trygt, Enkelt og Spennende å være kunde hos Otto Moe».