Slik jobber vi med bærekraft

Vi i Otto Moe er bevisste over vårt samfunnsansvar og fotavtrykket vi etterlater oss. Dette gjelder alt fra bilene vi selger, til hvordan vi driver våre verksted, og håndterer avfall og bildeler.

Bilselger og kunde ser på en blå Ford i en bilforretning

Elektriske biler

Vi er med på det grønne skiftet og satser tungt på elektriske biler – både helelektrisk og ladbare hybrider.

Fire menn på bilverksted

Miljø

Vi tar miljøet på alvor, og dette forplikter i alle ledd. Vi har klare retningslinjer i konsernet for hva vi gjør med avfallshåndtering, energisparing, kjemikaliebruk, transport, innkjøp, gjenbruk og HMS. Alt dette er med på å redusere vårt avtrykk, og som igjen reduserer risikoen for skader på ytre miljø.

To mekanikere skrur på understellet til en bil

Verksteddrift

Vårt verkstedkonsept Volvo Personlig Service (VPS) innebærer at to mekanikere jobber på hver bil som kommer inn til vårt verksted. Med to mekanikere på hvert team halverer vi ventetiden på de fleste jobbene, og kunden kan derfor vente i vår kundelounge mens bilen er på verksted. Dette fører til mindre kjøring til og fra vårt verksted, og er bra både for miljøet og våre kunder.

 

Bærekraft hos våre bilprodusenter

Våre bilprodusenter har egne bærekraftmål, og vi er stolte av å spille på lag med samfunnsengasjerte og klimabevisste produsenter. Les mer om bærekraftstrategien til Volvo og Ford under.

Sølvfarget volvo

Bærekraft hos Volvo

Bærekraft er like viktig for oss som sikkerhet. Vår kjerneverdi er å beskytte alle menneskers liv, både i og utenfor bilene våre. Nå vil vi gjøre like mye for å beskytte jordens levetid.

Les mer
Blå Ford Mach-e

Bærekraft hos Ford

Enestående drivstofføkonomi og reduserte utslipp fra produktene våre. Vi jobber alltid med å evaluere og utvikle initiativer som skaper verdi – verdi som er forenlig med langsiktig bevaring og ivaretakelse av miljømessig, sosial og finansiell kapital.

Les mer